Brigáda ve zbrojnici

V sobotu 28.5.2016 proběhla velká brigáda zaměřená na úklid zbrojnice a jejího okolí.
Pracovalo 8 našich nejobětavějších členů a odměnou jim byl výborný oběd, guláš s chlebem, který připravila starostka Jana Bačová s Martou Táborskou. 

Brigáda ve zbrojnici