Historické fotky

Historické fotografie ze života SDH Podlesí-Křivé.

Křivé byla malá, přehledná obec, kde se na počátku 20. století žilo krásně. Ale hořelo tam často! Pohlednice z roku 1941.
Členové SDH Křivé na oslavách 1. května 1949 před zbrojnicí ve Valašském Meziříčí. Zleva stojící: Stanislav Zdráhala, Josef Španihel, Augustin Bártek, Karel Mrnuštík st., František Juříček. V podřepu: Josef  Konvičný a Jaroslav Tydlačka.
Slavnostní výroční členská schůze u příležitosti oslav 30. výročí založení požárního sboru v 1954 na „Drážkách“.
Hostinec Na Drážkách, kde se konala 20. ledna 1924 ustavující valná hromada sboru hasičů z Křivého (stav v roce 2009)
Zakládající a nejstarší členové při oslavách 30 let založení požárního sboru.
Slavnostní průvod u příležitosti otevření nového požárního domu  30.9.1956.
Návštěva sboru v Jablůnce v roce 1957. Druhý zleva: Augustin Krupík, František Janiš, Stanislav Zdráhala, Jan Šimčík, za volantem Alois Beňo, na blatníku sedí Josef Konvičný. Snad jediná dochovaná fotografie prvního výjezdového vozidla křivských hasičů.
Na návsi v Křivém v roce 1959. Členové sboru odjíždějí na koňské stříkačce na fotbalový zápas hasičů proti sokolům. Zleva: Stanislav Zdráhala, Josef Tichánek, František Kuráň, Josef Konvičný, Alois Beňo, Eduard Zdráhala, Ludvík Šimurda a Rudolf Mužík.
Slavnostní předání a otevření domu požárníků v Křivém dne 30.6.1956.  Zleva: náčelník inspekce požární ochrany Jaroslav Fišer, František Juříček, Ludvík Podzemný, Stanislav Zdráhala, Karel Mrnuštík, Ludvík Malůšek, Ludvík Šimurda.
Představení divadelní hry „Chudák manžel“ v podání hasičských ochotníků (1957).
Masopustní vodění medvěda v podání hasičů 22.2.1971.
Družstvo žen na hřišti v Podlesí (někdy v roce 1960). Stojící zleva: Anna Vilémová, Františka Petřvaldská, Ludmila Zdráhalová, velitel Stanislav Zdráhala, Marie Kuráňová, Vlasta Podzemná, Marie Zdráhalová. Dole zleva: Ludmila Třetinová, Ludmila Podzemná a Marta Polanská,
Soutěžní družstvo odjíždí z okrskové soutěže v Hrachovci  v roce 1972. Zleva stojí Stanislav Zdráhala a Jan Rušar, pod nimi na korbě sedí Stanislav Pernický, František Košut, Ladislav Zetek, Karel Bednařík, Ladislav Mužík. Dále stojí Miroslav Konvičný a Zdeněk Chalupa.
Oslavy 60 let základní organizace Svazu požární ochrany v Podlesí – Křivém. Společné foto s družebními hasiči z Dolní Lutyně 5.8.1984.
Družstvo mladých požárníků na soutěži v Karolince v roce 1987.
Členové družstva na požární soutěži ve Lhotce nad Bečvou v roce 1988. Vpředu s praporkem rozhodčí Josef Borák, za ním zleva stojí Jan Žlebek, Pavel Mužík, Jirka Žlebek a Radek Blažek.
Katastrofální červencové záplavy v roce 1997.  Pohled na zaplavenou okresní silnici do Vsetína z železniční stanice Brňov.
V roce 1998 byla provedena oprava koryta křivského potoka u zbrojnice po zničujících záplavách.
Členové družstva pózují před odjezdem na ukázkové cvičení u příležitosti oslav 80 let od založení sboru.
Družstvo zasahuje u simulovaného požáru na louce Na Drážkách. Toto ukázkové cvičení završilo oslavy 80 let od založení sboru.  Pak následoval slavnostní nástup a volná zábava.
Soutěžní družstvo po návratu z požární soutěže v Krhové před pohostinstvím „Na Špici“  v květnu 2003.
Snad největší požár, u kterého sbor zasahoval. Dne 15.4.2007 vznikl oheň v zemědělské hale družstva v Podlesí. Hasiči Z. Pomkla a K. Mrnuštík likvidují ohnisko požáru.
Členové sboru při dohašování balíků sena. Zleva: František Žlebek, Karel Mrnuštík, Zdeněk Pomkla a Ondřej Zeman.
Družstvo mužů na okresní požární soutěži v Horní Lidči 15.6.2008. Zleva stojí: místostarosta Jaromír Špůrek st., Petr Kabeláč, Radek Mrnuštík, Radek Tobola, Jaromír Špůrek ml., starosta Karel Mrnuštík. Dole v podřepu: Adam Bireš, Tomáš Tobola, Petr Pernický a Lukáš Špůrek.
Čelo průvodu při svěcení nového sborového praporu v září 2008.
Nácvik se stříkačkou PS-12 u zbrojnice v květnu 2010.
Hasičský ples „Na Špici“ dne 5.2.2011.
Slavnostní předání klíčů od nového zásahového vozu Renault zástupci města Val. Meziříčí.
Obvodová soutěž v požárním sportu v Lešné v květnu 2011. Napětí před startem.
Dobrá příprava – výborný výsledek.
Členové sboru na Hasičském dni v zámku Kinských ve Val. Meziříčí dne 13.5.2012 pózují za starým agregátem DS-16.
Každoroční akcí je zájezd na Svatý Hostýn, kde se koná celorepubliková pouť ke cti sv. Floriána. Zleva: místostarosta Jaromír Špůrek st., Petr Capil, Antonín Žlebek, Marie Bártková, starostka Jana Bačová, Miroslav Žlebek, v popředí s praporem František Kozák
Obvodová soutěž v požárním sportu v Juřince 4.5.2013.
Společné foto křivských a malolhotských hasičů u příležitosti 70. výročí založení SDH Malá Lhota dne 22.6.2013.
Dne 7.9.2013 proběhl II. ročník hasičského turnaje v nohejbalu „Memoriál Karla Mrnuštíka“ ve sportovním areálu „Na Kútě“
Brigáda v lese na „Obrázkové cestě“ na Podhájí v říjnu 2013. Výsledky práce, které opravdu zahřejí
Původní požární zbrojnici postavil v letech 1930-1931 stavitel Eduard Palát z Křivého podle plánu zhotoveného stavební kanceláří Dvořák & Hladiš z Val.Meziříčí. V roce 1956 přistaveno patro a sušící věž. Na snímku stav v roce 2013.