Hasící a výjezdová technika

Stříkačky

1926. STŘÍKAČKA SMEKAL (koňka)

Ruční čtyřkolová stříkačka na pérách byla zakoupena od firmy R. A. Smekal s. r. o. z Čech u Prostějova. Dne 3. června 1926 byla vyzkoušena a následující den předána do užívání. Po vyřazení z inventáře zbrojnice byla koňka převezena do JZD, kde byla v r. 1967 sešrotována.

1953. PŘÍVĚSNÝ MOTOROVÝ AGREGÁT DS 16

V tomto roce byla doplněna požární technika vysoce výkonným hasicím agregátem DS 16 o výkonu 1600 l/min.
Tento agregát byl schopen chrlit potřebné množství vody na budovy a zařízení v odlehlých částech obce, což dříve nebylo možné.
Dodnes ji uchováváme 
v plné kráse a funkčnosti jako vzpomínku na počátky sboru.

1980. PŘÍVĚSNÁ PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA PPS 12 VČETNĚ PŘÍVĚSU

Do evidence byla začleněna v průběhu roku 1980. Sbor obdržel moderní agregát o výkonu 1200l/min., který je dodnes hlavním tahounem při požárech a povodních.

2006. KALOVÉ ČERPADLO HONDA PRESSURE WH 20X

Počátkem roku jsme obdrželi od města Val. Meziříčí nové mobilní vysokotlaké čerpadlo o výkonu 500l/min. Je to nenáročný a spolehlivý pomocník

Výjezdové automobily

1948. Dopravní automobil TATRA typ T (téčko)

V září r. 1948 byla od SDH ve Val. Meziříčí odkoupena „Stařenka Tatra“, která kromě dopravy stříkačky mohla rychle obstarat také převoz celého požárního družstva z jeho plnou obsadou.
Stařenka, jak jí hasiči říkali, přes svoje stáří udělala svou práci a byla v provozu do poloviny šedesátých let. V r. 1967 byla rozebrána a sešrotována u místního kováře Aloise Beně.

1957. Britský FORD WOD 3

K rychlému přesunu požární techniky a potřebného mužstva k obsluze bylo z n. p. Mlékárny ve Val. Meziříčí získáno starší nákladní auto, které sloužilo nejen hasičům, ale bylo používáno pro potřebu celé obce. Do republiky se FORD dostal v rámci poválečné akce UNRRA a sboru sloužil až do r. 1967, kdy byl pro nedostatek náhradních dílů vyřazen a odtažen do „zgrapy“.
Tam byl později rozebrán a zasypán smetím.

1967. TATRA 805

V tomto roce byl přidělen sboru od armády terénní skříňový automobil Tatra 805, který byl v provozu do r. 1977. Sloužil nejen potřebám sboru, ale v rámci možností byl využíván i pro potřeby TJ Sokol Podlesí. Byly s ní těžkosti, hlavně kvůli nedostatku náhradních dílů, přesto byla tím nejvhodnějším typem, který nejlépe vyhovoval potřebám našeho sboru.

1977. GAZ 69 M

Náhradou za Tatru 805 byl získán převodem od Ministerstva národní obrany osobní terénní automobil GAZ. Vozidlo bylo spolehlivé a do valašských kopců ideální, ale nevyhovovalo z hlediska kapacity.

1985. AVIE 30L LEHKÝ NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S PLACHTOU

V průběhu roku 1985 JSME OBDRŽELI OD Městského národního výboru SPO ve Val. Meziříčí dopravní vozidlo AVIA, které bylo opravené a připravené pro sbor Poličná, která jej odmítla.
Dnes již máme druhý automobil tohoto typu, který je stále využíván k výjezdům.
Vozidlo je vybaveno majáky a na korbě jsou lavice pro družstvo.

2010. ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL RENAULT TRAFIC

V prosinci 2010 jsme obdrželi od MěÚ Val. Meziříčí vánoční dárek v podobě nového devítimístného zásahového automobilu. Splnil se nám sen – auto je pro jednotku vším! 
Na nový automobil je náležitě pyšný celý sbor.

1926. STŘÍKAČKA SMEKAL (koňka)
1953. PŘÍVĚSNÝ MOTOROVÝ AGREGÁT DS 16
1980. PŘÍVĚSNÁ PŘENOSNÁ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA PPS 12 VČETNĚ PŘÍVĚSU
2006. KALOVÉ ČERPADLO HONDA PRESSURE WH 20X
1948. Dopravní automobil TATRA typ T (téčko)
1957. Britský FORD WOD 3
1967. TATRA 805
1977. GAZ 69 M
1985. AVIE 30L LEHKÝ NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S PLACHTOU
2010. ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL RENAULT TRAFIC
2010. ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL RENAULT TRAFIC