Cvičení krizového štábu

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 8 hodin se uskutečnilo plánované cvičení krizových štábů všech 18-ti obcí správního obvodu. Námětem cvičení byly rozsáhlé povodně a hlavním tématem cvičení bylo prověření součinosti obcí a zvládání krizových situací.

Tohoto cvičení se zůčastnili také naši členové výjezdní jednotky SDH Podlesí, Martin Žlebek, Pavel Vlček a Antonín Žlebek.
Na výzvu krizovvého štábu se jednotka přesunula do areálu hřiště ZŠ Poličná, kde v součinosti s členy jednotky SDH Lhota u Choryně postavili stan a připravili zázemí. Po příjezdu evakuačního autobusu ze Zlína jsme prováděli seznamy evakuovaných dětí a pomáhali s organizací přesunu.

Pak jsme hasičským autem doprovodili autobus do ZŠ v Kelči kde byly v tělocvičně připraveny ukázky Českého červeného kříže a další branný program pro děti. 

Ukončení a vyhodnocení cvičení krizovým štábem se konalo ve 12.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu ve Valašském Meziříčí, kde starosta města Bc. Robert Stržínek poděkoval všemza výtečné splnění všech úkolů a bezvadný průběh cvičení. 
Pak následoval oběd, podával se "krizový" hovězí guláš s chlebem.
Po obědě jsme se vrátili do areálu hřiště ZŠ Poličná, kde jsme společně sbalili stan, uklidili stoly a lavice a uháněli k domovu. (na základnu)

Hodnocení

Během cvičení došlo k evakuaci ZŠ Poličná do  ZŠ v Kelči. Samotný průběh cvičení vycházel z reálné situace a přinesl našim členům cenné poznatky a zkušenosti.

Cvičení krizového štábu
členové výjezdní jednotky SDH Podlesí, Pavel Vlček,Martin Žlebek, a Antonín Žlebek
členové výjezdní jednotky SDH Lhota u Choryně
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Cvičení krizového štábu
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Cvičení krizového štábu - evakuace ZŠ Poličná
Děkovný dopis starosty města Bc.Roberta Stržínka našemu sboru
Cvičení krizového štábu