Ocenění členů našeho sboru

V sobotu 15.1.2022 byli na výroční valné hromadě oceněni členové našeho sboru. Vzhledem ke stále trvajícím hygienickým opatřením a taky proto, že v minulém roce nebylo možné tuto akci připravit byla tato vyznamenání předána i za rok 2020.

V komorním ale přesto důstojném duchu převzali jedno z nejvyšších ocenění "Medaili svatého Floriána" které uděluje SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje tito naši členové.

Jana Bačová - starostka sboru
Jaromír Špurek - místostarosta sboru
Jan Pernický - velitel
Antonín Žlebek - kronikář
Alois Friedl - revizor účtů
František Kozák - člen

Oceněni uznáním za svou práci pro sbor byli i další členové, všem patří za jejich příkladnou činnost poděkování a uznání.


Medaile svatého Floriána