Ocenění našeho člena Jaromíra Špurka st.

4. května ve Zlíně u příležitosti svátku patrona hasičů Svatého Floriána, předal hejtman zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák pamětní medaili Jaromíru Špurkovi st., jako výraz a poděkování za aktivní a příkladnou činnost ve sboru dobrovolných hasičů.
Na toto vysoké vyznamenání byl nominován starostou okresního sdružení hasičů Vsetín Jaromirem Polanským.

Životní služba v SHD 

Jaromír Špurek st. - členem dobrovolných hasičů je od roku 1972, v SDH Podlesí zastával funkci mistostarosty a nyní je preventistou sboru i okrsku Val.Meziříčí.

Při OSH Vsetín je členem okresní odborné rady prevence a patří mezi velmi aktivní členy této rady.
Zapojuje se do organizovaní akcí pořádaných sborem i okrskem. Na soutěžích pořádaných OSH se účastní jako kvalifikovaný rozhodčí. Získal kvalifikaci hasiče a preventisty II.stupně.
Za svou obětavou práci byl oceněn několika čestnými uznáními a medailemi.

Je to velká čest pro náš hasičský sbor mít mezi sebou takového obětavého a pracovitého kolegu.

Děkujeme
Starostka sboru Jana Bačová
 

Ocenění našeho člena Jaromíra Špurka st.
Ocenění našeho člena Jaromíra Špurka st.
Ocenění našeho člena Jaromíra Špurka st.